Xuất xứ và đặc điểm của gỗ Căm Xe

Sàn gỗ Căm Xe được phát triển từ cây gỗ căm xe (Xylia xylocarpa) là cây gỗ nhóm 2 trong bảng phân loại thực vật là loại cây gỗ bự có thời gian sinh trưởng trung bình phân bổ ở khu vực nhiệt đới. Gỗ cứng, vững, nặng thớ gỗ mịn tỷ trọng 1.15, giác, …