Xử lý nước thải một cách tối ưu.

Trong quá trình sản xuất các công ty xí nghiệp thải một lượng nước thải rất lớn , cộng thêm một nguồn nước thải xinh hoạt của các hộ gia đình trong thành phố , thế nên chúng ta cần có một hệ thống xử lý nước thải hiện đại và tối ưu nhất.

Hiện tại có rất nhiều công ty xử lý nước thải với nhiều máy móc cùng trang thiết bị tiên tiến và hiện đại nhất , nhằm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp . Và công ty xử lý nước thải Trường Thành đa làm tốt điều này , trong quá trình xử lý nước thải công ty đã sử dụng công vi sinh vừa bảo về môi trường và còn tối ưu quy trình hoạt động.

Với hệ thống GDE-M bao gồm những công đoạn : trước hết là lọc rác thô , tiếp đến là quá trình vi sinh yếm khí , tiếp theo công ty sử dụng công nghệ vi sinh để khử mùi nước thải và công đoàn sau hết trong quá trình xử lý nước thải là lắng bùn và khử trùng trong nước thải .

Sau khi xử lý xong , nguồn nước sẽ được phân phối lại khắp các hộ gia đình trong thành phố và ngược lại . Nhà máy xử lý nước thải Trường Thành đảm bảo độ tinh khiết của nước khi phân phối cho các hộ gia đình.

Tùy thuộc vào từng loại nước thải mà xử lý khác nhau . Tùy vào từng tính chất của nước thải mà nó chứa hàm lượng vi khuẩn , vi sinh cùng các chất hóa học khác nhau có trong nước  , công ty xử lý nước thải Trường Thành  với hệ thống xử lý nước thải rất hiện đại đáp ứng được các loại nước thải khác nhau để xử lý , từ nước thải sinh hoạt , nước thải công nghiệp , nước thải từ các nhà hàng khách sạn đổ về bồn chứa của công ty . xem thêm khach san nha trang

Vì không muốn mất đi nguồn nước từ các con song trong thành phố , công ty nhận các nguồn nước khắp nơi để cung cấp lại một nguồn nước sạch cho các hộ gia đình dùng đê tắm gội , vệ sinh hằng ngày và đưa nước sạch vệ lại với tự nhiên ( như các kênh đào , rạch hay sông ) .

Vì một môi trường nước sạch đẹp công ty xử lý nước thải sẽ áp dụng các công nghệ tiến tiến để đẹm lại một nguồn nước sạch và an toàn hơn.